Banner Viadrina

Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim

Jagura_Bartosz_MG_8059 ©Heide Fest

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Publikacja stanowi pierwsze na polskim rynku opracowanie poświęcone roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance – precyzujące, co składa się na ich kanon w przedsiębiorstwie. Zasadniczy punkt rozważań stanowi analiza obowiązków organów spółek kapitałowych pod kątem wymogu realizacji tych funkcji. Omawiane są szczegółowo rozwiązania prawa niemieckiego – wzorcowe w zakresie podejścia do określania obowiązków organów spółek. Na podstawie rozważań prawno-porównawczych autor poddaje analizie dominujące w Polsce podejście do określania obowiązków członków organów spółek kapitałowych, a następnie wskazuje mankamenty tego rozwiązania. Szczególną uwagę poświęca podziałowi kompetencji między organy spółki: zarząd i radę nadzorczą.