Banner Viadrina

Model systemu zarządzania zgodnością w handlu internetowym

Imgraben-585 ©jan Imgraben

Jan Imgraben, LL.M.

Handel elektroniczny stanowi dla przedsiębiorstw ogromną szansę poszerzania znanych do tej pory modeli biznesowych i struktur sprzedaży dla optymalizacji zbytu swoich produktów i usług.

Ogromna dynamika tego obszaru ukazuje się nie tylko w coraz bardziej kompleksowych procesach technicznych. Odzwierciedla ją niesamowicie duża liczba wymagań prawnych, które są wyzwaniem dla systemów zarządzania zgodnością.

Rozprawa doktorska tworzy model systemu zarządzania zgodnością, z którego pomocą ryzyka prawne wynikające z z zakresu handlu internetowego mogą zostać zminimalizowane.