Banner Viadrina

Ramy prawne kontroli skuteczności systemów zarządzania zgodnością (CMS)

Magda_Gertig ©Gertig

Magdalena Gertig, LL.M.

W swojej pracy naukowej Magdalena Gertig zajmuje się analizą skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems – CMS). Autorka definiuje i ocenia elementy podstawowe skutecznych CMS oraz bada działania kontrolujące ich efektowność i skuteczność.