Banner Viadrina

Obchody rocznicy 25-lecia podpisania Traktatu Granicznego między Polską a Niemcami

grenzvertrag_001 ©Jagura grenzvertrag_002 ©Jagura
grenzvertrag_003 ©Jagura grenzvertrag_004 ©Jagura
grenzvertrag_005 ©Jagura grenzvertrag_006 ©Jagura
grenzvertrag_007 ©Jagura grenzvertrag_008 ©Jagura

Obchody rocznicy 25-lecia podpisania Traktatu Granicznego między Polską a Niemcami

7 grudnia 2015 r. zorganizowane zostały na Uniwersytecie Viadrina obchody podpisania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec Traktatu Granicznego, który potwierdził istniejącą granicę na Odrze i Nysie. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i Katedry Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Viadrina.

Uroczystości rozpoczęły powitania Ambasadorów obydwu krajów. Pan Ambasador Rolf Nikel oraz Pan Ambasador dr Jerzy Margański podkreślali rolę Traktatu jako „kamienia milowego” stosunków polsko-niemieckich. Gości przywitali również: Prof. Dr. Alexander Wöll, Prezydent Uniwersytetu Viadrina, Dr. Jan Schürmann, członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników oraz Prof. Dr. Bartosz Makowicz.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa moderowana przez Prof. Wölla, w której udział wzięli: prof. dr hab. Jerzy Sułek, wieloletni dyplomata oraz specjalista prawa międzynarodowego publicznego, prof. dr hab. Władysław Czapliński, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Dr. Kai-Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka z Berlina. Paneliści dyskutowali o trudnej drodze do przyjęcia Traktatu Granicznego, jest skutkach dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską i Niemcami – partnerami w Unii Europejskiej – w XXI w., w szczególności kryzysem migracyjnym.

Spotkanie zakończyło się koncertem Sørena Gundemanna i Jacka Faldyny, a następnie bankietem.