Banner Viadrina

Centrum Praw Człowieka

zentrum menschrechte logo

Centrum Praw Człowieka w Poznaniu powstało w 1973 roku. Jest placówką naukową, która działa  w ramach Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Centrum zostało założone w celu prowadzenia badań naukowych nad prawami człowieka, kształcenia specjalistów oraz nauczania w tejże dziedzinie.  Przedmiotem zainteresowań naukowych Centrum jest  w szczególności połączona ochrona praw człowieka przy użyciu prawa narodowego  oraz prawa międzynarodowego, a zwłaszcza zastosowanie międzynarodowych wymogów do  narodowego systemu prawnego.

Działalność Centrum wspiera Fundacja "Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie", która powstała w 1990 roku.