Banner Viadrina

Uniwersytet Münster

munster

 

Profesor Makowicz jest przedstawicielem oddziału II Instytutu Prawa Podatkowego (Prof. Wolffgang) Westfalskiego Uniwersytet Wilhelma w Münster, z którym utrzymuje intensywne kontakty.