Banner Viadrina

Monitor prawa celnego i podatkowego

mpcip_kl

„Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” jest  miesięcznikiem,  wydawanym od 1996 roku. Publikowane w nim materiały dotyczą cła oraz obrotu towarowego z zagranicą.  Ukazują się w nim dziesiątki artykułów i informacji związanych bezpośrednio z Kodeksem celnym, przepisami wykonawczymi, preferencjami handlowymi, procedurami ochronnymi, regułami interpretacyjnymi Światowej Organizacji Handlu, Światowej Organizacji Cła. Ważną  rubrykę miesięcznika stanowi również orzecznictwo europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz krajowych Sądów Administracyjnych. Autorami publikacji są osoby związane z teorią, tworzeniem oraz interpretacją prawa. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prezentowana tematyka uległa rozszerzeniu, jest to zależne od zwiększenia się zakresu działalności Służby Celnej oraz ze względu na podział handlu, na handel między Wspólnotą i państwami trzecimi.  W „Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego” ukazują się specjalistyczne publikacje, które dotyczą cła, a go nie da się rozdzielić od innych podatków. Stąd zmiana tytułu - do kwietnia 2004 ukazywał się jako „Monitor Prawa Celnego”. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, a redaktorem naczelnym Jan Brodziński. Miesięcznik wpisany został na listę parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.