Banner Viadrina

Uroczysty wykład: „Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, 09.12.2019

  Uroczysty wyklad, Plakat PL, Kl. ©Dr. Bartosz Jagura    20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6077 ©Heide Fest

W dniu 9.12.2019 r. odbył się uroczysty wykład sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE prof. dr hab. dr h.c. Marka Safjana z dyskusją panelową o stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej.

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6108 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6115 ©Heide Fest

W dyskusji wzięli udział: Prof. Dr. Christoph Möllers (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan (sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), moderacja: Prof. Dr. Stefan Haack (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).  

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6159 ©Heide Fest

Tutaj mogą Państwo uzyskać dostęp do nagrań wideo oraz sprawozdania z konferencji:

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6153 ©Heide Fest