Banner Viadrina

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Prawo Europejskie w Niemczech i w Polsce”

Collegium Polonicum

25- 27.03.2011

 

Relacja Bartosza Jagury i Kariny Filusch została również opublikowana w gazecie uniwersyteckiej „Uni on” wyd. 60, str. 24

 

W dniach 25-27.03.2011 w położonym w Słubicach Collegium Polonicum, miejscu badań polsko- niemieckich, odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego. Głównym tematem było prawo europejskie w Niemczech i w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą., Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Niemiecko- Polskiego Stowarzyszenia Prawników.

 

168

 

Konferencja była sponsorowana przez DAAD, Fundację na Rzecz Współpracy Polsko- Niemieckiej, kancelarie adwokackie Noerr oraz Rödl & Partnerzy jak również bunk-alliance.

 

Patronat nad konferencją przejęły Ambasada Niemiecka, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Berlinie, jak również miasta Frankfurt nad Odrą oraz Słubice. Poza tym wsparcia udzieliły polski miesięcznik „Edukacja Prawnicza”, jak również wydawnictwo C.H. Beck i Niemiecki Magazyn „Juristische Schulung” (JuS). Pomysłodawcą konferencji był prof. dr Makowicz, główna praca w zakresie organizacji i organizacji konferencji spoczęła jednak na pracownikach katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Bardzo dobre wsparcie dla organizatorów okazała ELSA Słubice oraz studenci kierunku German and Polish Law.

 

Główną ideą takiej konferencji było stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich Szkół Prawa Niemieckiego, które oferują tamtejszym studentom prawa niemieckiego i ich absolwentom fakultatywne zajęcia odnośnie terminologii prawnej oraz podstaw prawa niemieckiego. Konferencja ta była cennym spotkaniem nie tylko między studentami szkół prawa niemieckiego, działającymi jedynie na kilku uczelniach, ale była również skierowana do osób zainteresowanych stosunkami prawnymi między Polską a Niemcami.

 

056

 

Gośćmi w Collegium Polonicum byli studenci szkół prawa niemieckiego w Łodzi (była to największa grupa, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego musiał wynająć autokar dla 43 uczestników), również z Wrocławia, Poznania, Gdańska, Warszawy i z Krakowa, ale przybyły też reprezentacje z wielu innych uniwersytetów, m.in. z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz z Uniwersytetu Viadrina.

 

Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z aktywnego udziału niemieckich studentów przede wszystkim Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu w Poczdamie oraz Uniwersytetu w Würzburgu, którzy studiują prawo polskie w ramach ich szkół prawa polskiego. Konferencja była więc nie tylko miejscem spotkania dla studentów szkół prawa niemieckiego, ale również dla przyszłych prawników z Polski i Niemiec. To nadało spotkaniu charakteru symbolicznego, ponieważ chodziło tutaj o jedyne tego rodzaju wydarzenie, promujące współpracę między dwoma sąsiadującymi krajami Europy.