Banner Viadrina

Internacjonalnie i innowacyjnie

 

przez A. Guretskaya

 

Relacja ta opublikowana została również w gazecie uniwersyteckiej „Uni on”, wyd. 60, str. 41.

 

Pod hasłem „Legal and Economic Innovations” odbyła się w dniach od 11 do 15 lipca 2011 Międzynarodowa Szkoła Letnia w Moskwie, w której uczestniczyło też dwóch studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Münster oraz Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą. Szkoła letnia została powołana do życia przez Centrum Komparatystyki Prawa przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie, z którą uniwersytet w Münster od czerwca 2011 roku związany jest umową o partnerstwie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Rosji i na świecie w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa, a także posiada status „ National Research University”, który wyróżnia rosyjskie uniwersytety o doskonałej jakości badań naukowych i nauczania.

Sama Szkoła Letnia odbyła się w centrum konferencyjnym w okolicach Moskwy. Uczestnicy stanowili bardzo zróżnicowaną grupę studentów z wielu miast Białorusi, Niemiec i Włoch, przy czym byli to nie tylko studenci prawa, ale również ekonomii oraz nauk politycznych. Także wykładowcy szkoły pochodzili z Rosji, Niemiec i Włoch, i równie zróżnicowane były ich wykłady: profesor Makowicz z Münster przedstawił innowacje w europejskim prawie spółek, profesor Pellicciari z Włoch rozmawiał z nami o pomocy międzynarodowej i eksporcie systemów prawnych i społecznych, profesor Nikchemnaya symulowała z nami proces sądowy. Poza tymi wykładami odgrywano role, w pracach w grupie analizowano innowacyjne propozycje legislacyjne i wysłuchiwano dalszych wykładów.

Nawet jeśli temat „innowacji” wydawał się nam na początku niejasny, otrzymaliśmy w szkole przegląd tego, jak trudne jest wprowadzenia w życie innowacji prawnych, ekonomicznych i technologicznych, oraz że nie zawsze nowość czy innowacja oznacza postęp.

Chociaż większość uczestników mówiła po rosyjsku, językiem urzędowym Szkoły Letniej w Moskwie był język angielski, i tak też bardzo szybko studenci z zagranicy zostali włączeni do działalności pozaakademickich.

Także pod względem wymiany międzynarodowej, Szkoła Letnia okazała się więc pełnym sukcesem, ponieważ poznaliśmy odpowiednie systemy edukacji, kultury i oczekiwania zawodowe oraz nawiązaliśmy kontakty ze studentami i wykładowcami, które z pewnością przetrwają długo i mogą być bardzo przydatne w ramach przyszłej (zawodowej) wymiany.

Jak już Wyższa Szkoła Ekonomiczna zapowiedziała, w przyszłym roku również zorganizuje Szkołę Letnią. Wszystkim studentom prawa Uniwersytetu w Münster, którym leży na sercu interkulturalna i interdyscyplinarna wymiana akademicka, zaleca się ubieganie się o udział!

 

IMG_0142

od lewej: prof. Avtonomov, dyrektor Centrum Komparatystyki Prawa, Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie, i prof. dr Makowicz

 

IMG_0136

Prof. dr Makowicz podczas wykładu „Compliance as an innovation in enterprise”

 

IMG_0141