Banner Viadrina

Asian Forum on Global Governance

Asian Forum on Global Governance odbyło się w dniach 16-25 października 2011 roku w Nowym Delhi, w Indiach. Zorganizowana przez Fundację ZEIT Ebelin i Gerd Bucerius (Hamburg) oraz przez Observer Research Foundation (New Delhi) międzynarodowa konferencja skierowana była do młodych liderów. Na tę odbywającą się po raz pierwszy konferencję z około 500 nominowanych osób z całego świata zaproszono 45 uczestników w wieku 28-35 lat z Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Australii. Wśród nich byli przedstawiciele różnych organizacji międzynarodowych, dyplomaci, przedsiębiorcy, naukowcy i politycy. Uniwersytet Europejski Viadrina reprezentował na forum Prof. dr Bartosz Makowicz, kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego.

Celem konferencji jest tworzenie platformy informacyjnej dla młodych liderów. Podczas dziesięciodniowego zjazdu eksperci informowali o aktualnych obszarach kryzysowych i obszarach klęski żywiołowej i określili przyszłe wyzwania. Położono przy tym nacisk na tradycyjne i nietradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa w regionie azjatyckim. Kolejnym tematycznym punktem ciężkości forum były problemy obszaru azjatyckiego spowodowane masowym bezrobociem, szybkim przyrostem ludności oraz nierównym podziałem płci. Niezwykle ważną część konferencji stanowiły dyskusje i prezentacje naukowców, ekspertów rządowych, parlamentarzystów i przedsiębiorców. Ponadto aktualne problemy były omawiane w pracach grupowych oraz następujących po nich dyskusjach.

1

Od lewej: Prof. dr Bartosz Makowicz z Uniwersytetu Viadrina z ministrem sprawiedliwości Indii, panem Salamem Kurshidem podczas wieczornych rozmów w ramach Asian Forum on Global Governance, 16-25.10.2011 w New Delhi

 

Delhi2

Od lewej: Prof. dr Bartosz Makowicz z Uniwersytetu Viadrin, Hayley Herman (Emerging Powers in Africa Initiative, Cape Town, South Africa), Bharath Gopalaswamy (Judith Reppy Institute of Peace and Conflict Studies Program, USA),Prof. dr Oliver Stuenkel (Fundação Getulio Vargas, Social Sciences - Internat'l Relations, Sao Paulo, Brasilien)