Banner Viadrina

Wykład gościnny „ Human Dignity and Non-traditional Threats”

 

W dniu 15 listopada 2011 roku katedra profesora Makowicza zaprezentowała wykład gościnny zatytułowany „Human Dignity and Non-traditional Threats” wygłoszony przez prof. dr Pasquale Policastro z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr Joakima Nergeliusa z Uniwersytetu w Örebro.

W małej Auli Collegium Polonicum profesor Policastro wyjaśniał jego zaawansowane prace w dziedzinie Rawa konstytucyjnego, w szczególności odnoszące się do zagadnienia ludzkiej godności. Szczególny nacisk w wykładzie został położony na godność człowieka w konflikcie z nowymi zagrożeniami nietradycyjnymi, takimi jak nowe technologie, których zastosowanie może mieć nie tylko pozytywny, a też negatywny wpływ na środowisko. Tak zostały wyjaśnione możliwe zagrożenia nanotechnologii, których oddziaływania na podstawowe prawo do godności ludzkiej są trudne do przewidzenia i wymagają dalszych badań.

Profesor Nergelius zaprezentował również interesujący wgląd do szwedzkiego prawa konstytucyjnego, w którym to pojęcie godności ludzkiej nie zostało bezpośrednio znormalizowane.

W dyskusji po wykładzie omawiano ze studentami koncepcję godności ludzkiej oraz inne możliwe jej zagrożenia.

 

IMG_8494

od lewej: Prof. dr Makowicz, prof. dr Pasquale Policastro i prof. dr Joakim Nergelius