Banner Viadrina

Compliance Summit

 

W dniach 2.-3.11.2011 odbył się w pałacu Uniwersytetu w Münster ogólnoniemiecki szczyt „Compliance Summit”. Pewność prawa i praworządność stanowią kluczowe elementy niezawodności przedsiębiorstwa. Coraz częściej dokonuje się subsumcji tych określeń pod pojęciem „Compliance”. Tematyka zgodnego zarządzania przedsiębiorstwem stale się rozszerza. Jednocześnie daje się zaobserwować wzmożony rozwój w dziedzinie systemów zarządzania. Dlatego też holistyczne podejście wymaga przestrzegania wszystkich zasad i przepisów. Zgodność prawa handlowego w gospodarce celnej i polityce zagranicznej będzie zatem stanowić podstawę badań i kontroli niezawodności, udzielania zezwoleń oraz badań zatwierdzających w przedsiębiorstwie. Organizatorzy wybrali „Compliance“ punktem ciężkości tegorocznego szczytu i podjęli debatę nad tematem zgodnego zarządzania w przedsiębiorstwie widzianego z różnych perspektyw. Prof. Makowicz w swoim wykładzie „Compliance w przedsiębiorstwie- idea dopasowanego garnituru” wyjaśnił podstawowe zasady budowy systemów zarządzania w firmie i przedstawił szczegółowo wybrane elementy Compliance.

 

P1180194

 

P1180249