Banner Viadrina

​Ius Privatum

katedra_PL-170px ©EUV

IUS PRIVATUM

IUS PRIVATUM is a research seminar of private law, aiming at the presentation of research results, the exchange of views, analysis and evaluation of current and planned amendments in private law, as well as seeking solutions to problems occurring in the practice of law.

The seminar creates a space where science meets practice, where domestic law meets foreign law, and where young researchers meet experts. All this contributes to the enrichment of the scientific discourse, the improvement of the quality of research, as well as the foundation of cooperation and scientific exchange with other research centres. The diversity of the seminar is also reflected in the topics of the presentation, which are interdisciplinary and concern civil law, family law, insurance law, commercial and business law, labour law, medical law, as well as private international law, European private law and civil procedure.

IUS PRIVATUM was established in 2015 in the Department of Civil Law, Civil Procedure and Comparative Private Law at the Faculty of Law, University of Zielona Góra (Poland). Since 2020, the seminar has had a new international dimension and is at present organized jointly with the Department of Polish and European Private Law and Comparative European Law at the European University Viadrina in Frankfurt/Oder (Germany).

Termin

Ius Privatum No X

22.11.2016 r.

Referent

Paweł Sikora

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Wybrane problemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)


Termin

Ius Privatum No IX

25.10.2016 r.
 

Referent

Jacek Mazurkiewicz

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego

Temat

Wszystko na sprzedaż! Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego Zachodu


Termin

Ius Privatum No VIII

4.10.2016  r.

Referent

Sławomir Maciejewski

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę, a potrącenie w prawie cywilnym


Termin

Ius Privatum No VII

21.06.2016 r.

Referent

Michał Zieliński

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Arbitraż i mediacja jako pomysł na lepsze sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości


Termin

Ius Privatum No VI

17.05.2016 r.

Referent

Piotr Mysiak

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Charakter wpisu do księgi wieczystej


Termin

Ius Privatum No V

19.04.2016 r.

Referent

Magdalena Skibińska

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Nowe technologie w służbie zasad jawności oraz ustności w postępowaniu cywilnym


Termin

Ius Privatum No IV

22.03.2016 r.

Referent

Kajetan Górny

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Wybrane problemy prawne na tle regulacji umowy agencyjnej w kodeksie cywilnym


Termin

Ius Privatum No III

10.02.2016 r.

Referent

Zbigniew Woźniak

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
 

Temat

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umów o charakterze losowy – zagadnienia wybrane


Termin

Ius Privatum No II

12.01.2016 r.

Referent

Rafał Wrzecionek

doktor, adwokat

Temat

Instytucja zastępcy notarialnego

– analiza i ocena aktualnych regulacji oraz postulaty de lege ferenda


Termin

Ius Privatum No I

17.11.2015 r.

Referent

Arkadiusz Wudarski

profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Temat

Ewolucja niemieckiego prawa rodzinnego

– zagadnienia wybrane w ujęciu prawnoporównawczym


 

 

 

 

 

 

 

 

Termin

Ius Privatum No XX

20.02.2018 r.

Referent

Danuta Sawicz-Nowacka

sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Temat

Ocena zmian zmierzających do poprawy sprawności oraz transparentności postępowania cywilnego


Termin

Ius Privatum No XIX

12.12.2017 r.

Referent

Stanisława Kalus

profesor, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego (1967–2013);

sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach (1990–2008)

Temat

Polskie prawo prywatne w epoce intensywnych przemian


Termin

Ius Privatum No XVIII

17.10.2017 r.

Referent

Łukasz Błaszczak

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Postępowania Cywilnego

Temat

Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym


Termin

Ius Privatum No XVII

6.06.2017 r.

Referent

Andrei Novikov

profesor, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Temat

Wybrane problemy realizacji praw rodzicielskich oraz ustalenia ojcostwa w Federacji Rosyjskiej


Termin

Ius Privatum No XV

4.04.2017 r.

Referent

Witold Sawicz

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Pozycja prawna zarządu (rady nadzorczej) w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej – prawnoporównawczy zarys problematyki


Termin

Ius Privatum No XIV

21.03.2017 r.

Referent

Dorota Ambrożuk

doktor, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

Katedra Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeń

Temat

Efektywny system ochrony pasażera w prawie unijnym, międzynarodowym

i krajowym


Termin

Ius Privatum No XIII

7.03.2017 r.

Referent

Magdalena Wasylkowska-Michór

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Ujednolicenie norm kolizyjnych w zakresie deliktów w prawie unijnym


Termin

Ius Privatum No XII

17.01.2017 r.

Referent

Iana Sadowska

magister prawa, absolwentka Państwowego Uniwersytetut w Irkucku

oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

Temat

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań w świetle reformy kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej


Termin

Ius Privatum No XI

6.12.2016 r.

Referent

Krzysztof Wesołowski

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeń

Temat

Zagadnienia prawne przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników tej samej gałęzi transportu w prawie krajowym i międzynarodowym

Termin

Ius Privatum No XXX

4.06.2019 r

Referent

1/ Elżbieta Czaniecka, 2/ Kamil Wywiał

magistranci profesora Arkadiusza Wudarskiego

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji

Temat

1/ Spadek digitalny w prawie polskim

2/ Ochrona agenta na tle jego prawa prowizji


Termin

Ius Privatum No XXIX

16.04.2019 r.

Referent

Daniel Karkut

doktor, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Temat

Złożenie oświadczenia woli z użyciem komunikatorów mobilnych


Termin

Ius Privatum No XXVIII

19.03.2019 r.

Referent

Jacek Mazurkiewicz

profesor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat „Rozwodzić” jest przeciwieństwem „zwodzić” czyli o potrzebie zasadniczej reformy prawa rozwodowego

Termin

Ius Privatum No XXVII

19.02.2019 r.

Referent

Wojciech Dajczak

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Temat

Modernizacja prawa zobowiązań we francuskim Code civil


Termin

Ius Privatum No XXVI

8.01.2019 r.

Referent

Rafał Wrzecionek

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Odmowa dokonania czynności notarialnej jako sposób zakończenia postępowania notarialnego


Termin

Ius Privatum No XXV

11.12.2018 r.

Referent

Paweł Sikora

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Implementacja w prawie polskim dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń IDD (EU) 2016/9


Termin

Ius Privatum No XXIV

16.10.2018 r.

Referent

Joanna Zdanowska

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Nieudzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta jako podstawa uzyskania zadośćuczynienia
 


Termin

Ius Privatum No XXIII

7.05.2018 r.

Referent

Rafał Skrzypczak

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Temat

Podróże służbowe – czas pracy kierowców


Termin

Ius Privatum No XXII

16.04.2018 r.

Referent

Adam Olejniczak

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Temat

Czy osobie bliskiej poszkodowanego bardzo poważnie na zdrowiu przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę?


Termin

Ius Privatum No XXI

20.03.2018 r.

Referent

Julia Gierałtowicz

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Rola mediatora w postępowaniu cywilnym


 

 

 

Termin

Ius Privatum No XLI

8.12.2021 r.

Referent

Yvo Biderbost

Doctor iuris, Head of Legal Services at the Child and Adult Protection Authority in Zurich, Lecturer at the Universities of Zurich, Luzern and Fribourg/Freiburg

Temat

Kindesschutz in der Schweiz – Behördenorganisation und Massnahmesystem


Termin

Ius Privatum No XL

9.11.2021 r.

Referent

Arkadiusz Wudarski

Stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program im. Bekkera)

Vistiting scholar na Uniwersytecie w Zurichu

Senior fellow w Collegium Helveticum ETH/UZH/ZHdK

Temat

Ojciec biologiczny w świetle refomy prawa w Szwajcarii i Niemczech – wzorem dla Polski?


Termin

Ius Privatum No XXXIX

2.03.2021 r.

Referent

Sonia Seubert

doktorantka w Katedrze Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz
Komparatystyki Prawa, Europejski Uniwersytet Viadrina; adwokat w Berlinie

Temat

Prawo małoletniego pacjenta do samostanowienia w Niemczech w przypadku
przerwania ciąży


Termin

Ius Privatum No XXXVIII

9.02.2021 r.

Referent

Omar Abu-Alreesh Almansoori

Doctor of Juridical Science (S.J.D.) Candidate
The George Washington University Law School; USA
Faculty Member, United Arab Emirates University, College of Law

Temat

Customary Law & Legal Pluralism: an insight into the UAE’s legal system


Termin

Ius Privatum No XXXVII

19.01.2021 r.

Referent

Tomasz Sokołowski

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Temat

Sytuacja cywilnoprawna nasciturusa


Termin

Ius Privatum No XXXVI

8.12.2020 r.

Referent

Bernard P. Perlmutter

Professor of Law, Board Certified in Juvenile Law; Co-Director, Children & Youth Law Clinic, University of Miami School of Law, USA

Temat

Therapeutic Jurisprudence in the context of legal proceedings involving children


Termin

Ius Privatum No XXXV

27.10.2020 r.

Referent

Christoph-Eric Mecke

Doktor habilitowany, Leibniz Universität Hannover,

Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Zivilrecht und Rechtsgeschichte

Temat

Zasada proporcjonalności w prawie prywatnym w Niemczech i w Polsce


Termin

Ius Privatum No XXXIV

15.06.2020 r.

Referent

Giorgi Khubua

Professor of Law, President for Research Steinbeis University Berlin;

Rector of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (2006–2010)

Temat

Leihmutterschaft in Georgien


Termin

Ius Privatum No XXXIII

18.05.2020 r.

Referent

Verena Lingg

Internationaler Sozialdienst (ISD), Berlin,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Temat

Internationaler Sozialdienst – grenzüberschreitende Zusammenarbeit für Kinder und Familien


Termin

Ius Privatum No XXXII

11.05.2020 r.

Referent

Melissa Kucinski

The George Washington University School of Law, Washington D.C., USA

Temat International Parental Child Abduction and International Child Custody from the US Perspective

Termin

Ius Privatum No XXXI

24.03.2020 r.

Referent

Robert Siwik

doktor, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

Temat Regulacja umów o świadczenie usług w czasach konwergencji systemów prawnych

 

 

 

 

Termin

Ius Privatum No LI

Referent

Bernard P. Perlmutter

professor of Law, Co-Director, Children & Youth Clinic School of Law, University Miami. Research fellow at the European University Viadrina

Temat

Migrant Parents Rights of Access to Family Court Child Custody Proceedings: A Comparative Family Law Study


Termin

Ius Privatum No L

Referent

Joanna Haberko

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Temat

Umowy związane z wykorzystaniem dóbr osobistych


Termin

Ius Privatum No XLIX

Referent

Tanja Josipović

Professor of Law, University of Zagreb

Temat

Contract Law for EU Digital Market


Termin Ius Privatum No XLVIII

Referent

Adam Bieranowski

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Redaktor naczelny czasopisma „Rejent”, Research follow na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

Temat

Służebność fotowoltaniczna w prawie polskim i niemieckim


Termin

Ius Privatum No XLVII
 

Referent

Balram Prasad Raut

Doctor of Law, Associate Professor Nepal Law Campus, Tribhuvan University

The state's powers to intervene in family life in Nepal


Termin

Ius Privatum No XLVI

Referent

Krzysztof Mularski

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Temat Skarga pauliańska
a sfingowane przez dłużnika i osobę trzecią tytuły wykonawcze
Termin Ius Privatum No XLV

Referent

Lado Sirdadze

Associated Professor of Law
Business and Technology University Tbilisi, Georgia

Temat

"Staatliche Eingriffsbefugnisse in das Familienleben in Georgien"


Termin Ius Privatum No XLIV

Referent

George Zhorzholiani

Attorney, Tbilisi State University Member of Editorial Board of Georgian-German Journal of Comparative Law
 

Temat

The Scope of Virtual Property Protection


Termin

Ius Privatum No XLIII

Referent

Zafer Zeytin

Professor of Law at the Turkish-German University School of Law, Istanbul, Turkey

Temat

Staatliche Eingriffe in die Familie zum Kindeswohl in der türkischen Rechtspraxis


Termin Ius Privatum No XLII

Referent

Kinga Malcherek-Kalemba

aplikantka w Izbie Adwokackiej w Poznaniu doktorantka

Temat Wyroki nieistniejące w postępowaniu cywilnym