Banner Viadrina

Mateusz Badowski

Badowski ©privat
Wykształcenie


9/2002-9/2007

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 Stacjonarne studia magisterskie, Prawo

9/2005-8/2006           

Wydział Prawa

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Studia w ramach programu Erasmus

Doświadczenie zawodowe

od 7/2012                             

Wydział Prawa

Uniwersytet w Bielefeld

Projekt: „Szkoła Prawa Polskiego“

Wykładowca

 od 10/2009

Europejski Instytut Studiów Prawniczych

Uniwersytet w Osnabrück

Projekt: Europejskie prawo rzeczowe

Katedra Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Bar, FBA

Pracownik naukowy 

6/2011

Europejski Instytut Studiów Prawniczych

Uniwersytet w Osnabrück

Projekt: Tłumaczenie DCFR na j. polski (Księga VIII – Prawo rzeczowe)

Pracownik naukowy

10/2009-9/2010

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Informatycznego (Prof. dr hab. Grażyna Szpor)

Asystent

1/2008-9/2010

Wydział Prawa, Uniwersytet w Osnabrück

Projekt: „Szkoła Prawa Polskiego“ (Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel)

8/2007-9/2007

Konsulat Generalny RP w Monachium

Praktykant

3/2006-7/2007

Kancelaria adwokacka KRAUSE & PARTNER (Drezno)

Praktykant

 10/2004-9/2005

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów

Przewodniczący

8/2005

Kancelaria Radcy Prawnego mec. Joanny Mańk

Praktykant

7/2004

Kancelaria Radców Prawnych mec. Joanny Mańk i mec. Anny Samolej,

Praktykant

9/2003

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście (II.Wydział Karny)

Praktykant – Protokolant

8/2003

Ministerstwo Finansów RP

Departement Audytu Wewnętrznego

Praktykant

10/2002-9/2003

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komisja Stypendialna Samorządu Studentów

Członek Komisji

Stypendia i wyróżnienia

10/2012                                                             

Fundacja im. Hansa Seidela

Stypendium doktoranckie

2/2012                                            

Europejski Uniwersytet Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Stypendium doktoranckie

2/2011

Nagroda miasta Osnabrück (VVO-Förderpreis 2010) za pracę na rzecz rozwoju Osnabrück jako miasta naukowego

 (wyróżnienie za organizację Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawników w Osnabrück w 2010 r.)