Banner Viadrina

Publikacje mgr. Mateusza Badowskiego

 1. Cyberterroryzm – nowe zagrożenie dla państwa i obywateli. Tagungsband: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warschau, April. 2004:
 2. Czy za pomocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami można ochronić zabytki, Verba Legis Nr. 11/2005, S. 56
 3. Rola ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w ochronie zabytków, Informatyka a ochrona dóbr kultury, im Tagungsband: Gajos, M., Gawlicka, J., Uniwersytet Śląski, Instytut informatyki, Sosnowiec Mai 2005 [CD], z D. Chromicka
 4. Geoinformation in Germany – implementation of the INSPIRE-Directive, Annals of Geomatics 2008, Volume VI, Number 1, S. 19-26.
 5. Die Europäisierung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der Richtlinie INSPIRE in: Lipowicz I., Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung, PAN Wien 2010, S. 31-46.
 6. Dostęp do informacji publicznej w Republice Federalnej Niemiec, na przykładzie ustawy o dostępie do informacji Federacji, Studia Kupieckie 2008, Nr. 1-2, S. 23-34.
 7. Implementation of the INSPIRE-Directive in Germany – Legal problems; ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe. Vienna, February 2009 [CD].
 8. Informationsfreiheit und Zugang zur Geoinformation in Deutschland und Polen, DPJZ Nr. 3/2009, S. 15-21.
 9. Implementacja Dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec, Roczniki Geomatyki 2009, Band. VII Heft 6 (36), S. 17-27.
 10. Prawne aspekty impelentacji dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec, Tagungsband: Transgraniczne planowanie przestrzenne- uwarunkowania i możliwości realizacyjne, Juni 2009, S. 64-66.
 11. Implementation of the INSPIRE-Directive in Germany and Poland – Legal Point of View, in: Gartener G., Ortag F., Cartography in Central and Eastern Europe, Springer 2010, S. 107-117.
 12. Polska ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej na tle niemieckich doświadczeń, Tagungsband: XVI edycja konferencji GIS w praktyce, 9.06.2010, Warschau.