Banner Viadrina

Dlaczego prawo?

Studenten in Togen
Master of German and Polish Law
gplaw@europa-uni.de

Master Europäisches Wirtschaftsrecht
eu-wirtschaftsrecht@europa-uni.de

Master Mediation
master-mediation@europa-uni.de

Master of International Human Rights and Humanitarian Law
master-ihl@europa-uni.de

viadukt Messestand, Foto: Heide Fest ©Heide Fest
Master of German and Polish Law
gplaw@europa-uni.de

Master Europäisches Wirtschaftsrecht
eu-wirtschaftsrecht@europa-uni.de

Master Mediation
master-mediation@europa-uni.de

Master of International Human Rights and Humanitarian Law
master-ihl@europa-uni.de

23_06_2010viadukt_IMG_6055

Szanse na kariere

Studia prawa są interesujące praktycznie dla każdego. Dają one wiedzę umożliwiającą wykonywanie późniejszego zawodu oraz wiedzę życiową. Otwierają drogę do wielu różnych zawodów, z których część posiada duży prestiż w państwie i społeczeństwie. Duży odsetek absolwentów tego kierunku cechują wysokie zarobki. Wykształceni prawnicy nigdy nie bywają „bezrobotnymi“. Większość z nich mimo upływu lat osiąga satysfakcję ze swojej pracy. „Codzienna walka o sprawiedliwość” pozwala na zachowanie młodego ducha przez długi czas.

Argumentowanie i uzasadnianie

Wykładnia prawa polega w dużej mierze na umiejętności argumentacji opartej na przepisach prawa, ustawach, bądź regułach. Ta argumentacja może mieć różne cele, np. rozwiązanie konfliktu, uzyskanie możliwie największych korzyści dla strony sporu, uwolnienie osoby od ciążących na niej zarzutów, dochodzenie roszczeń lub żądań. Nauki prawne wymagają, oprócz umiejętności korzystania z warsztatu prawniczego, zdyscyplinowanego oraz abstrakcyjnego myślenia, kompetencji analitycznych oraz zdolności wysławiania się i przebojowości. Zdolności te drzemią prawie w każdym z nas. W czasie studiów prawniczych są one formowane i rozwijane.

Powiązanie z rzeczywistością

Nauki prawne są ściśle powiązane z rzeczywistością. Są one tak zróżnicowane jak samo społeczeństwo. Prawnicy nie są zamknięci w hermetycznych warunkach laboratoryjnych, lecz pracują z ludźmi – pomagając im w rozwiązywaniu konfliktów. Kto posiada znajomość prawa i obowiązujących reguł, jest w stanie lepiej zrozumieć mające miejsce procesy. Zależności i relacje z życia codziennego stają się zrozumiałe. Po skończonych studiach prawniczych zmienia się sposób postrzegania świata. Dotyczy to zarówno „małych” konfliktów międzyludzkich, jak i międzypaństwowych lub sporów na szczeblu krajowym.

Wywieranie wpływu

Bez reguł nie jest w stanie funkcjonować żadne państwo i społeczeństwo. Wolność jednostki, dobrobyt i pokój możliwe są do uzyskania jedynie w warunkach przestrzegania przez ludzi rozsądnych zasad. Jako prawnicy, możecie mieć swój wpływ na ich kształtowanie. Macie przy tym możliwość wyboru, czy będziecie występować w roli „mediatora“, „obrońcy pokoju”, czy też „rzecznika interesów“, załatwiającego reprezentowane przez siebie sprawy i wykorzystującego przy tym swoją intelektualną przewagę.