Banner Viadrina

Wykład

Nazwa zajęć:               Porównanie struktur polskiego i niemieckiego prawa karnego

Prowadzący zajęcia:  Dr. iur. Aleksandra Ligocka, LL.M.

Godziny:                      w każdą środę

Terminy:                      11.10.2017, 09:00-12:15 Uhr wprowadzenie

                                     w godzinach od 09:00 do 10:30
                                     18.10.; 25.10. (13:15-14:45 Uhr); 08.11.;15.11.; 22.11.; 29.11.; 06.12.; 13.12.; 20.12.2017
                                     03.01., 10.01.; 17.01; 24.01.2018

Miejsce zajęć:            Collegium Polonicum (numer sali podany będzie na planie zajęć przy wejściu do budynku)

Początek zajęć:         11.10.2017

Przedmiot zajęć: Celem wykładu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu wymiaru kary w prawie polskim i niemieckim oraz porównanie obu systemów prawnych w tym aspekcie. Główny nacisk jest położony na kary zasadnicze w obu systemach prawnych. Ta problematyka jest szczególnie aktualna po wejściu w życie decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Będą także omówione kary dodatkowe, środki zabezpieczające, środki związane z poddaniem sprawcy próbie oraz zasady wymiaru kary i środków karnych. Wszystkie problemy zostaną omówione w ujęciu prawnoporównawczym z podkreśleniem podobieństw i różnic obu systemów prawnych.

Literatura: Wybrana literatura zostanie podana podczas zajęć.

ECTS:        8 mgr, 6 ma gpl (neu)

Konsultacje: Kontakt poprzez e-mail pod adresem ligocka@europa-uni.de oraz osobiście po uprzednim uzgodnieniu.