Banner Viadrina

Prawo karne wykonawcze


Prowadzący zajęcia
: Prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:  12.04., 26.04.,17.05., 24.05., 14.06., 21.06., 28.06., 05.07.2018
                  od 14:30 do 17:45

Egzamin:
12.07.2018 r., 11:00

Miejsce:  Collegium Polonicum (numer sali podany będzie na planie zajęć przy wejściu do budynku)

Treść oraz cele zajęć:

1. Zasady prawa karnego wykonawczego
2. Organy w postępowaniu karnym wykonawczym
3. Postępowanie karne wykonawcze
4. Wykonywanie kary grzywny
5. Wykonywanie kary ograniczenia wolności
6. Wykonywanie środków karnych
7. Wykonywanie środków probacyjnych
8. Wykonywanie środków zabezpieczających
9. Wykonywanie dozoru elektronicznego

Zajęcia stanowią wprowadzenie do polskiego prawa karnego wykonawczego i mają na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wykonywania sankcji. Szczególny nacisk zostanie położony na karę grzywny, karę ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności.

Literatura:

1. K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 3. wydanie, 2015.
2. J. Migdał, T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, 2014.
3. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 5 wydanie, 2014.
4. A. Gerecka-Żołyńska, Prawo karne wykonawcze. Zagadnienia procesowe, 2014.
5. J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, 2012.

Warunki uczestnictwa: 8. semestr, Magister VL Moduł 8
                                        2. semestr, MA GPLaw Moduł 7 (nowy)

ECTS: 5 mgr, 4 ma gpl

Konsultacje: Kontakt poprzez e-mail pod adresem malolepszy@europa-uni.de oraz osobiście po uprzednim uzgodnieniu.