Banner Viadrina

Seminarium

Nazwa zajęć:               Podstawowe pojęcia polskiego i niemieckiego prawa karnego

Rodzaj zajęć:              seminarium podstawowe

Prowadzący zajęcia:  Dr. iur. Aleksandra Ligocka, LL.M.

Godziny:                      w każdą środę od 14:00 do 17:15

Terminy:                      18.10./ 08.11./ 15.11. (godz. 14:00-15:30), wprowadzenie
                                     29.11. (godz. 14:30-17:45); 06.12.; 13.12.2017 i 10.01. (godz. 14:30-17:45) ; 17.01.2018

Miejsce zajęć:            podawane w spisie zajęć we foyer Collegium Polocnicum

Początek zajęć:         18.10.2017

Zapisy:                        nie są już możliwe. Wszystkie miejsca zostały rozdzielone.

Termin oddania pracy seminaryjnej: zostanie uzgodniony w czasie zajęć

Literatura: Wskazówki dotyczące literatury przydatnej w pisaniu pracy seminaryjnej będą udzielone podczas omówienia.

Za uczestnictwo w seminarium z wynikiem pozytywnym przyznawane są punkty:

seminarium podstawowe moduł 8 (dla studentów Magister) – 3 punkty ECTS
seminarium podstawowe moduł 25 (dla studentów Bachelor) – 3 punkty ECTS

Konsultacje: kontakt mailowy pod adresem ligocka@europa-uni.de; możliwe także uzgodnienie terminu konsultacji.