Banner Viadrina

seminarium podstawowe

Nazwa zajęć:               Podstawowe pojęcia polskiego i niemieckiego prawa karnego

Prowadzący zajęcia:  prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Godziny:                      w czwartki od 16:00 do 17:30

Miejsce zajęć:            podawane w spisie zajęć we foyer Collegium Polocnicum

Początek zajęć:         18.10.2018

Literatura: Wskazówki dotyczące literatury przydatnej w pisaniu pracy seminaryjnej będą udzielone podczas omówienia.

Za uczestnictwo w seminarium z wynikiem pozytywnym przyznawane są punkty:

seminarium podstawowe moduł 8 (dla studentów Magister) – 3 punkty ECTS
seminarium podstawowe moduł 25 (dla studentów Bachelor) – 3 punkty ECTS

Konsultacje: kontakt mailowy pod adresem malolepszy@europa-uni.de; możliwe także uzgodnienie terminu konsultacji.