Banner Viadrina

Wykładnia i argumentacja w prawie karnym


Prowadzący zajęcia
: prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:                     wtorek od 18:15 do 19:45

Początek zajęć:        09.04.2019 r.

Miejsce: Collegium Polonicum (numer sali podany będzie na planie zajęć przy wejściu do budynku)

Treść i cele kolokwium:
Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie wykładni przepisów prawnych i argumentacji prawniczej. W ramach zajęć wraz ze studentami analizie poddane zostaną wybrane orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego i niemieckiego Trybunału Federalnego.

1.       Argumentacja polskiego Sądu Najwyższego

2.       Argumentacja niemieckiego Trybunału Federalnego

3.       Metody wykładni w niemieckim prawie karnym

4.       Metody wykładni w polskim prawie karnym

5.       Prawotwórstwo sądowe

6.       Zakaz analogii w prawie karnym

7.       Wykładnia prokonstytucyjna

Warunki                8. semestr Magister VL Moduł 8 przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3)
uczestnictwa:      2. semestr MA GPLaw Moduł 7 (nowy) przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3)

ECTS:                   5 mgr, 4 ma gpl

Konsultacje: Kontakt poprzez e-mail pod adresem malolepszy@europa-uni.de oraz osobiście po uprzednim uzgodnieniu.