Banner Viadrina

Wykładnia i argumentacja w prawie karnym


Prowadzący zajęcia
: prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:  od godz. 11:00 do 14:15
                 12.04., 26.04., 17.05., 24.05., 14.06., 21.06., 28.06., 05.07.2018

Miejsce: Collegium Polonicum (numer sali podany będzie na planie zajęć przy wejściu do budynku)

Treść i cele kolokwium:
Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie wykładni przepisów prawnych i argumentacji prawniczej. W ramach zajęć wraz ze studentami analizie poddane zostaną wybrane orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego i niemieckiego Trybunału Federalnego.

1.       Argumentacja polskiego Sądu Najwyższego

2.       Argumentacja niemieckiego Trybunału Federalnego

3.       Metody wykładni w niemieckim prawie karnym

4.       Metody wykładni w polskim prawie karnym

5.       Prawotwórstwo sądowe

6.       Zakaz analogii w prawie karnym

7.       Wykładnia prokonstytucyjna

Warunki                6. semestr, Magister VL, Moduł 8 przedmiot fakultatywny w ramach modułu (SR 3)
uczestnictwa:      6. semestr BA GPLaw VL Moduł 24

ECTS:                   5 mgr, 4 ma gpl

Konsultacje: Kontakt poprzez e-mail pod adresem malolepszy@europa-uni.de oraz osobiście po uprzednim uzgodnieniu.