Banner Viadrina

Zajęcia dodatkowe

do GK I Strafrecht dla studentów 1. i 3. semestru kierunków Magister des Rechts oraz Bachelor GPL

Opis: W ramach kursu zostaje powtórzony i - w zależności od potrzeb - dodatkowo wyjaśniony materiał z wykładów i ćwiczeń. Głównym celem jest przyswojenie Studentom prawnokarnej terminologii przy opracowywaniu kazusów i ćwiczenie tzw. Gutachtenstil.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Prowadzący: dr Aleksandra Ligocka, pracownik naukowy, Katedra Polskiego Prawa Karnego

Miejsce: Collegium Polonicum, nr sali zawsze podawany w hall'u

Termin: czwartki, 16:00 - 17:30

Rozpoczęcie: 01.11.2018

Wskazówka: Udział w zajęciach jest dobrowolny i nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w ćwieczeniach (AG).