Banner Viadrina

Porównanie struktur polskiego i niemieckiego prawa prywatnego

Tytuł zajęć:

Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego

[Strukturvergleich des deutschen und des polnischen Privatrechts]

Imię i nazwisko wykładowcy:

prof. dr Arkadiusz Wudarski

Czas:

Środy

Terminy: 15.10; 29.10; 5.11; 26.11; 3.12; 17.12; 14.1; 4.2

Miejsce zajęć:

Collegium Polonicum, pokój 17

Warunki uczestnictwa:

Studenci studiów magisterskich (Master of German and Polish Law).

Przedmiot zajęć:

Porównanie niemieckiego i polskiego prawa prywatnego; nawiązanie do europejskiego prawa prywatnego (prawo konsumenta, DCFR).

Zajęcia będą prowadzone w języku niemieckim.

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Punkty:

3 ECTS