Banner Viadrina

Strukturvergleich des deutschen und polnischen PrivatrechtsSS2015

Tytuł zajęć:

Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego

[Strukturvergleich des deutschen und des polnischen Privatrechts]

Imię i nazwisko wykładowcy:

prof. dr Arkadiusz Wudarski

Czas:

Środy

Terminy: 15.4; 22.4; 6.5; 20.5; 3.6; 10.6; 1.7; 22.7

Miejsce zajęć:

Collegium Polonicum, pokój 17

Warunki uczestnictwa:

Studenci studiów magisterskich (Master of German and Polish Law).

Przedmiot zajęć:

Porównanie niemieckiego i polskiego prawa prywatnego; nawiązanie do europejskiego prawa prywatnego (prawo konsumenta, DCFR).

Zajęcia będą prowadzone w języku niemieckim.

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Punkty:

3 ECTS