Banner Viadrina

Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rodzinnego i rzeczowego

Tytuł zajęć:

Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rodzinnego i rzeczowego

[Grundlagenseminar zum vergleichenden Familien- und Sachenrecht]

Imię i nazwisko wykładowcy:

prof. dr Arkadiusz Wudarski

Terminy:

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 15 października 2014 r. o godzinie 15:00 w pokoju CP 133.

Miejsce:

Collegium Polonicum

Warunki uczestnictwa:

Kierowane do studentów kierunku Bachelor of German and Polish Law; serdecznie zapraszamy do uczestnictwa również studentów prawa niemieckiego

Przedmiot zajęć:

Niemieckie i polskie prawo rodzinne i rzeczowe w aspekcie prawno-porównawczym.

Punkty:

6 ECTS

Zgłoszenie na seminarium

Prosimy o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestniczenia w seminarium. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Sekretariat-Wudarski.