Banner Viadrina

Robert Masznicz

foto_masznicz
  • Prawnik i historyk

  • Nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (European School of Law and Administration in Warsaw)

  • Sędzia przy Sądzie Okręgowym Warszawa- Mokotów, Wydział Cywilny

  • Specjalista w zakresie Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Historii Prawa