Banner Viadrina

mgr Paweł Sikora

Pawe+é Sikora ©privat
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

  • Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń oraz prawa zobowiązań

  • Doświadczenie zawodowe w niemieckich i austriackich firmach ubezpieczeniowych

  • Członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie