Banner Viadrina

Matt LeMieux

matt
  • Pracownik naukowy na Uniwersytecie w Osnabrück - U.S. Law dla specjalistycznego nauczania języków obcych dla prawników (FFA)

  • Wykładowca na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, Legal Research & Writing, Conversation & Presentation Skills for Lawyers, Common Law

  • 1999- wpis na listę adwokatów w stanie Nebraska

  • Absolwent prawa, Michigan State University College of Law