Banner Viadrina

dr Leif Böttcher, LL.M.

dr_boettcher
  • dr

  • Referent do spraw prawa rzeczowego i spółkowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Berlinie

  • Asesor notarialny w Reńskiej Izbie Notarialnej w Kolonii

  • Absolwent Wydziału Prawa na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster