Banner Viadrina

dr Gottfried Zeitz

20120201BildGkZeitz ©Deutsches Generalkonsulat Breslau

 

  • Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

  • Były Konsul Generalny w Krakowie oraz Ambasador Republiki Federalnej Niemiec na Cyprze

  • 1980- rozpoczęcie pracy w służbie zagranicznej wyższego stopnia

  • 2005- 2008- szef Biura byłego Prezydenta Federalnego dr Richarda von Weizsäckera