Banner Viadrina

dr Martin Menne

MartinMenne-1 Kopie ©privat
  • Sędzia Wydziału Rodzinnego Wyższego Sądu Krajowego w Berlinie

  • Niemiecki sędzia pełniący funkcję łącznika w Europejskiej Sieci Sądowniczej w sprawach cywilnych i handlowych

  • Współredaktor i/lub stały współpracownik wielu czasopism dotyczących prawa rodzinnego

  • Współredaktor i/lub współautor wielu dzieł poświęconych tematyce prawa rodzinnego i postępowaniu w sprawach rodzinnych