Banner Viadrina

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Herbert Schambeck

Prof. Schambeck ©privat
  • 1966 r.- mianowanie na profesora nadzwyczajnego w Katedrze Politologii i Austriackiego Prawa Konstytucyjnego oraz Gospodarczego na Uniwersytecie w Innsbrucku

  • 1967 r. - mianowanie na profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Jana Keplera w Linzu, kierownik Katedry Prawa Publicznego, Nauk Politycznych i Filozofii Prawa

  • Członek Wiedeńskiej Katolickiej Akademii Nauk, Akademii Nauk w Padwie, Akademii Nauk Nadrenii-Westfalii w Düsseldorfie, Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, Papieskiej Akademii Nauk Społecznych

  • były prezydent Rady Związkowej Austrii