Banner Viadrina

dr Romana Cierpiał

Cierpial ©privat
  • dr

  • Referent ds. prawa polskiego w Instytucie Badawczym prawa gospodarczego w Europie Środkowo- Wschodniej (Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu)

  • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (mgr prawa, mgr filoz.)

  • Specjalistka w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa zobowiązań, zabezpieczeń kredytowych, prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, komparatystyki prawa, prawa gospodarczego Europy Środkowo- Wschodniej