Banner Viadrina

Prof. Roland Böttcher

Boettcher ©privat
  • Profesor

  • Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Berlinie

  • Specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, egzekucji z nieruchomości, prawa handlowego, spółkowego oraz rejestrowego

  • Autor licznych publikacji, m. in. Kommentar zum ZVG, Grundbuchverfahrensrecht (Lehrbuch), Formularpraxis des Registerrechts, Redakteur und Mitautor des Großkommentars zum Grundbuchrecht "Meikel"