Banner Viadrina

prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Banaszak_02 ©privat
  • Profesor, dr hab., dr h.c., Katedra Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim

  • Od 2006- Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

  • Autor ponad 280 prac naukowych, m. in. podręcznika "Prawo konstytucyjne", "Einführung in das polnische Verfassungsrecht"

  • Specjalista w zakresie prawa konstyucjnego, parlamentarnego oraz praw człowieka