Banner Viadrina

Aktualności

Blick über die Oder: vorn die Uferpromenade, links die Brücke, am gegenüberliegenden Ufer das Collegium Polonicum (Foto Heide Fest, Pressestelle) ©Heide Fest

W zakładce zajęcia dydaktyczne można znaleźć aktualne zajęcia dydaktyczne Profesora Wudarskiego w semestrze zimowym 2017/2018


Prof. Wudarski opiekuje się magistrantami, którzy piszą pracę magsiterską z zakresu niemieckiego prawa prywatnego (wspólnie z profesorem UAM)


27 i 28 czerwca 2017 r. odbyła się w Logenhaus w Logensaal międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione”.  Program konferencji oraz plakat.