Banner Viadrina

Aktualności

 

Aktualności

W zakładce zajęcia dydaktyczne można znaleźć aktualne zajęcia dydaktyczne Profesora Wudarskiego w semestrze zimowym 2017/2018

27 i 28 czerwca 2017 r. odbyła się w Logenhaus w Logensaal międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione”.  Program konferencji oraz plakat.