Banner Viadrina

Aktualności

 

Aktualności

27 i 28 czerwca 2017 r. odbędzie się w Logenhaus w Logensaal międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione”.  Program konferencji oraz plakat.