Banner Viadrina

2011/2012


Egzamin-10.07.2012 r.

10 lipca 2012 r.  o godz. 9: 15 w pokoju CP 17 odbędzie się egzamin z wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego".


 

Seminarium- Konsultacje

Konsultacje dla studentów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 14:30 oraz po każdym wykładzie "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego"o godz. 10:45 w pokoju CP 133 albo CP 137.


 

Zajęcia dydaktyczne prof. dr Arkadiusza Wudarskiego w semestrze letnim 2011

  • Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" rozpocznie się 3 kwietnia 2012 r. i będzie odbywał się we wtorki od godz. 9:15 - 10:45.

  • Zapisy na "Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rodzinnego i spadkowego" będą możliwe wkrótce.

  • Seminarium doktoranckie: spotkanie odbędzie się 3 kwetnia 2012 r.  o godz. 13:00.


     

Zapisy na seminarium

Zgłoszenia na "Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rodzinnego i spadkowego" prosimy przesyłać na adres Sekretariat-Wudarski. Omówienie i rozdzielenie tematów odbędzie się 3 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00 w sali 27 CP.


 

Wykład online - Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Gottfried Zeitz

22 marca 2012 r. o godz. 12:00 w sali CP 137 odbędzie się transmisja wykładu Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec- Pana dra Gottfrieda Zeitza. Wykład będzie dotyczył współpracy polsko- niemieckiej oraz aktualnych spraw europejskich.Wykład będzie połączony z dyskusją panelową oraz  prezentacją Fundacji im. Alexandra von Humboldta.


 

Wgląd do prac egzaminacyjnych z dnia 12.12.2011

Dnia 6 lutego 2012 r. w godzinach od 13:00 do 14:00 w sali CP 137 będziecie mieli Państwo możliwość wglądu do prac egzaminacyjnych z wykładu "Porównanie struktur polskiego i niemieckiego prawa prywatnego".


 

Egzamin 14.02.2012 r.

Dnia 14 lutego 2012 r. o godzinie 10:00 w małej auli odbędzie się egzamin z wykładu

"Porównanie struktur polskiego i niemieckiego prawa prywatnego".


 

Seria wykładów i prezentacja książki

Serdecznie zapraszamy na serię wykładów: „Europejskie prawo prywatne jako wyzwanie dla polskiego i niemieckiego porządku prawnego” oraz na prezentację książki: "Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft”.

Data: 31 stycznia 2012 r. o godzinie 18:00

Miejsce: Sala Senatu  EUV (HG 109)


 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2011/2012

  • Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" rozpocznie się 3 listopada 2011 r. i będzie odbywał się w poniedziałki w godz. 16.30 - 20.00 (c.t.). 

  • Prosimy przesyłać zgłoszenia na Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rzeczowego na następujący adres e-mail. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 7 listopada 2011 r. o godz. 13:00.


 

Seminarium- Konsultacje

Konsultacje dla studentów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 15:00 w pokoju CP 133 lub CP 137.


 

Wesołych Świąt!

zyczenia_pl


 

Wykład online - Dr. Stephen Swann i Karolina Wróblewska

15 grudnia 2011 r.  w sali CP 17 o godz. 9:45 odbędą się dwa wykłady online. Wykłady wygłoszą Pan prof. dr Stephen Swann oraz Pani Karolina Wróblewska.

Pan Swann wygłosi wykład na temat:

"British courts and jurisprudence",

natomiast wykład Pani Wróblewskiej będzie dotyczył :

"Ochrony konsumenta w usługach turystycznych w oparciu o dyrektywę Rady w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek z uwzględnieniem Ustawy o usługach turystycznych".


 

Egzamin 12.12.2011 r.

Dnia 12 grudnia 2011 r. o godzinie 9:00 w sali CP 17 odbędzie się egzamin z wykładu

Porównanie struktur polskiego i niemieckiego prawa prywatnego.


 

Wystąpienie doktorantów podczas Dni Edukacji Prawniczej - 30.11.2011 r.

Dnia 30 listopada 2011 r. doktoranci Katedry wzięli udział jako prelegenci w Dniach Edukacji Prawniczej zorganizowanych przez ELSA Słubice.

Przedmiotem wystąpień było przedstawienie możliwości rozpoczęcia studiów doktoranckich na Viadrinie.

Pani Małgorzata Wojtas opowiedziała o wymogach formalnych podjęcia studiów doktoranckich, możliwościach ich finansowania oraz zasadach współpracy z promotorem.

Pan Artur Barczewski opowiedział o swojej drodze do doktoratu, przebiegu studiów prawniczych oraz karierze zawodowej.

Po wystąpieniach doktoranci chętnie odpowiedzieli na liczne pytania od studentów.

dni_edu


 

Wykład gościnny mgr Artura Barczewskiego i mgr Sebastiana Stępnia

14 listopada 2011 r. odbędzie się wspólny wykład gościnny Pana Artura Barczewskiego i Pana Sebastiana Stępnia na temat:

"Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie w prawie polskim i niemieckim".


 

Wykład gościnny - Dr. Leif Böttcher, LL.M

10 listopada 2011 r. o godz. 16:30 odbędzie się gościnny wykład Pana Leifa Böttchera na temat:

"Der Entwurf einer Erbrechtsverordnung - eine Herausforderung für das deutsche Sachen- und Grundbuchrecht". 


 

Seminarium - Pierwsze spotkanie organizacyjne

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę terminu pierwszego spotkania organizacyjnego dotyczącego seminarium.

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2011r. o godzinie 11:30 po wykładzie "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego".


 

Wykład gościnny Pana Jörga Weike

7 listopada 2011 r. o godz. 10:00  w sali CP 17 odbędzie się gościnny wykład Pana Jörg'a Weike na temat:

"Der Rechtspfleger in der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Deutschland und mit Blick auf Europa".

Pan Weike jest dyplomowanym urzędnikiem wymiaru sprawiedliwości bez uprawnień sędziowskich (Diplom-Rechtspfleger). Pan Weike jest od 1959 r. zatrudniony w wymiarze sprawiedliwości. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz ksiąg wieczystych.


Aktualności