Banner Viadrina

2010/2011

Umowy podpisane 5.07.2011

Dnia 5 lipca 2011 r. zostały podpisane między Uniwersytetem Viadrina i Akademią im. Jana Długosza dwie umowy dotyczące współpracy międzynarodowej tych uczelni.

Została zawarta umowa bilateralna o współpracy oraz umowa dotycząca współpracy w ramach programu Erasmus. 

Logo AJD                  

                              logo

Akademię Jana Długosza w Częstochowie reprezentowali: Rektor Zygmunt Bąk, Prorektor ds. nauki Józef Drabowicz i  Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą AJD mgr Mirosław Skowroński.

Europejski Uniwersytet Viadrina reprezentowali Prezydent EUV dr Günter Pleuger oraz Pani Petra Weber - Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

 

koopvertrag_euv_ajd (1)

 

koopvertrag_euv_ajd (2)

koopvertrag_euv_ajd (3)


 

Wykład inauguracyjny prof. dr. Arkadiusza Wudarskiego

Prof. dr Arkadiusz Wudarski i Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa serdecznie dziękują wszystkim gościom za przybycie.


 

Stypendium doktoranckie ze środków Interdyscyplinarnego Centrum Studiów o Polsce

17 czerwca 2011 r. przyznano prof. dr h.c. mult. Karlowi Dedeciusowi tytuł doctoris honoris causa. Na Jego cześć zostało uroczyście otwarte Interdyscyplinarne Centrum Studiów o Polsce.

W ramach tego projektu zostały przyznane młodym naukowcom stypendia kraju związkowego Brandenburgii.

Jednym ze stypendystów jest nasz doktorant Artur Barczewski.

Katedra składa panu Barczewskiemu serdeczne gratulacje.


 

Wykład inauguracyjny prof. dr. Arkadiusza Wudarskiego

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa ma zaszczyt zaprosić Państwa na

Wykład inauguracyjny prof. dr. Arkadiusza Wudarskiego

dotyczący tematu:

"Aktuelle Fragen des Familienrechts in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext".

Wykład odbędzie się 5 lipca 2011 r. o godz. 18:00 w Sali Senatu w budynku głównym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.


 

Wspólne letnie grillowanie

Katedry Prawa Polskiego serdecznie zapraszają na wspólne letnie grillowanie.

Grillować będziemy na dziedzińcu Collegium Polonicum

28 czerwca 2011 r. od godziny 18-tej.

Prosimy o zgłoszenia do 17 czerwca 2011 na adres ppl@europa-uni.de.

Plakat


 

Zajęcia dydaktyczne prof. dr. Arkadiusza Wudarskiego w semestrze letnim 2011

  • Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" rozpocznie się 4 kwietnia 2011r. i będzie odbywał się w poniedziałki od godz. 14:00 - 17:00 (c.t.).

  • Zapisy na "Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rodzinnego i spadkowego" będą możliwe wkrótce.


 

Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego": Egzamin 27.06.2011

II Egzamin z wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego"

odbędzie się 27 czerwca 2011 r. o godz. 9:00 w pokoju CP 133.


 

V wykład online Pani Małgorzaty Wojtas

Dnia 22 czerwca 2011 r. odbędzie się V wykład z serii wykładów online, który poprowadzi Pani mgr Małgorzata Wojtas. Tematem wykładu będzie

"Klauzula rebus sic stantibus".

Wykład odbędzie się w sali CP 133 o godzinie 13:15.


 

IV Wykład online Pana Artura Barczewskiego

Dnia 2 czerwca 2011 r. o godzinie 13:15 odbędzie się 4 wykład online, który poprowadzi mgr Artur Barczewski. Tematem wykładu będzie

"Uprowadzenie dziecka za granicę".


 

Lokalny konkurs krasomówczy organizowany przez Stowarzyszenie ELSA Słubice

ELSA Subice oraz prof. dr Arkadiusz Wudarski jako członek jury, mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w lokalnym konkursie krasomówczym.

Konkurs odbędzie się dnia 1 czerwca 2011 r. o godzinie 15:00 w Sali Rozpraw Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Słubicach.

Konkurs jest adresowany do studentów prawa, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Zadanie konkursowe polega na wygłoszeniu 10-minutowego przemówienia końcowego przed jury.


 

Egzamin z przedmiotu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego: 30.05.2011

Egzamin końcowy z przedmiotu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" odbędzie się

30 maja 2011 r. o godzinie 9:00 w pokoju nr CP 133.

W celu ustalenia drugiego terminu egzaminu, proszę zwracać się do Sekretariat-Wudarski.


 

Dzień otwarty w Sądzie rejonowym i Sądzie krajowym we Frankfurcie nad Odrą

Dnia 27 maja 2011 r. odbędzie się dzień otwarty w Sądzie Rejonowym i Krajowym we Frankfurcie nad Odrą. Hasło przewodnie wydarzenia brzmi:

"Alles was Recht ist".

PDF


 

Kolokwium badawcze wydziału prawa

Kolokwium badawcze wydziału prawa będzie kontynuować pracę w semestrze letnim 2011.


 

Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego": zmiana terminów

Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" z dnia 24 kwietnia został przeniesiony na 15 kwietnia 2011 r.

Wykład odbędzie się o godzinie 9:00 w sali nr CP 133.


 

Seminarium: Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne z Panem Hertz-Eichenrode odbędzie się 26 maja 2011 r. o godzinie 9:15 w bibliotece uniwersyteckiej.


 

Zapisy na seminarium

Proszę zapisywać się na "Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rodzinnego i spadkowego" pod adresem  euv72978@europa-uni.de. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr CP 133


 

Wykład gościnny Pana Rolanda Krause

16 maja 2011 r. o godzinie 14:00 w sali nr CP 15 odbędzie się wykład gościnny Pana Rolanda Krause na temat:

"Die Harmonisierung des IPR des Erbrechts durch die geplante ROM-IV-Verordnung -Auswirkungen auf die Praxis anhand von Beispielsfällen aus Deutschland und Spanien"


 

Wykład gościnny dr. Jana Eickelberga

10 maja 2011 r. o godzinie 13:30 w sali nr CP 15 odbędzie się wykład prowadzony przez dr. Jana Eickelberga na temat:

"Die Vertragsgestaltung in kontinentaleuropäisch geprägten Rechtsordnungen - Allgemeine Wesensmerkmale, dargestellt anhand von Beispielen aus dem deutschen Recht".


Wykład gościnny Pani Magdaleny Ziętek

9 maja 2011 r. o godzinie 14:00 Pani Magdalena Ziętek w ramach wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" wygłosi gościnnie wykład na temat:

"Europäisches Verbrauchervertragsrecht und die Steuerung des technisch- wirtschaftlichen Fortschritts in Europa".

Pani Ziętek jest asystentką w RWTH Aachen.


 

III Wykład online Pana Marcina Krzymuskiego

19 kwietnia 2011 r. o godzinie 11:30 w pokoju nr 133 CP zostanie wyemitowany III wykład online na temat:

"Ogólne warunki umów w obrocie między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec".

Wykład online będzie prowadzony przez mgr Marcina Krzymuskiego, LL.M.


 

Wkład gościnny dyplomowanego referendarza sądowego (Diplom-Rechtspfleger) Jörga Weike

18 kwietnia 2011 r. o godzinie 14:00 Pan Jörg Weike wygłosi w ramach wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" wykład gościnny na temat:

"Das formelle Konsensprinzip im deutschen Grundbucheintragungsverfahren im Rechtsvergleich".

Pan Jörg Weike jest dyplomowanym referendarzem sądowym (Diplom-Rechtspfleger). Jest zatrudniony w instytucjach wymiaru sprawiedliwości od 1959 r., posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych.


 

Wykład gościnny sędziego Roberta Masznicz

11 kwietnia 2011 r. zostanie wygłoszony przez sędziego Roberta Masznicz gościnny wykład na temat:

„Die Rechtskultur der Gesellschaft - der Inhalt und die Wirksamkeit des Testaments am Beispiel der polnischen Gerichtspraxis im Rechtsvergleich“.

Wykład będzie odbywać się w języku polskim.

Pan Masznicz jest prawnikiem i historykiem, od 2000 r. wykładowcą akademickim, a od 2003 r. sędzią, specjalista prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz historii prawa.


 

Wykład gościnny prof. dr hab. Stanisławy Kalus

Wykład gościnny prof. dr hab. Stanisławy Kalus odbędzie się 8.04.2011 r. w sali CP 15 o godzinie 13:30.


 

Wykład gościnny prof. dr hab. Stanisławy Kalus

8 kwietnia 2011 r. w związku z wykładem "Prównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" odbędzie się gościnny wyklad prof. dr hab. Stanisławy Kalus na temat:

"Die Entwicklung des polnischen Familienrechts unter Einfluss des ausländischen Rechts mit besonderer Berücksichtigung des deutschen und amerikanischen Rechts".

Wykład będzie odbywać się w języku polskim.

Pani profesor Kalus ist profesorem zwyczajnym na Śląskim Uniwersytecie w Katowicach.


 

Serdeczne gratulacje dla Pana Marcina Krzymuskiego z okazji uzyskania promocji doktorskiej

Prof. dr Arkadiusz Wudarski oraz katedra składają serdeczne gratulacje Panu Marcinowi Krzymuskiemu z okazji uzyskania promocji doktorskiej i życzą dalszych sukcesów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarechtlichem Einfluss”

Opiekun i pierwszy recenzent: prof. dr hab. Dieter Martiny

Drugi recenzent: prof. dr hab. Roland Wittmann


 

Seminarium i praca seminaryjna

Seminarium dotyczące polskiego i niemieckiego prawa rzeczowego odbędzie się 3 i 4 lutego 2011 r. Termin oddawania prac mija 15 stycznia 2011 r. Praca jest oddawana również w formie elektronicznej.


 

Egzamin z wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego"

Egzamin z "Porównania struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" odbędzie się 18 stycznia 2011 r. punktualnie o godzinie 12:00.


 

Zgłoszenie na "Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rzeczowego"

Proszę o zgłoszenie drogą mailową chęci uczestniczenia w "Seminarium dotyczącym porównania polskiego i niemieckiego prawa rzeczowego". Zgłoszenia proszę kierować pod adres euv72978@europa-uni.de.

Tematy seminarium:

I. Podstawowe zasady prawa rzeczowego

II. Prawo rzeczowe rzeczy ruchomych

III. Prawo rzeczowe nieruchomości

IV. Księga wieczysta

V. Działania harmonizacyjne

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 28 października 2010 r. o godzinie 9:15 w pokoju 153 CP. Podczas spotkania zostaną rozdane tematy referatów.

Planowane są odwiedziny urzędu katastru okręgu MOL we Frankfurcie nad Odrą, oraz sądu rejonowego (urzędu ksiąg wieczystych).

Przewidziane są również wizyty w Niemieckim Stowarzyszeniu Notariuszy (Deutscher Notarverein) oraz w Banku hipotecznych listów zastawnych (Pfandbriefbank)  w Berlinie. 

Uzyskacie Państwo wgląd w pracę instytucji państwowych, w których przepisy prawa rzeczowego są stosowane na codzień.


 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2010/2011

  • Wykład "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" będzie odbywał się w poniedziałki od godz. 10.00 - 14.00 (c.t.).

  • Zapisy na Seminarium dotyczące porównania polskiego i niemieckiego prawa rzeczowego będą możliwe wkrótce.


 

Seria wykładów online "Porównanie prawa prywatnego Europy"

Dnia 13 grudnia 2010 r. o godz. 11:30 w pokoju 133 CP będzie emitowany wykład online na temat Introduction to English Law. Wykład będzie prowadzić Pan Shaun Charlton.


 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawników

 2 października 2010 r. ukazało się w czasopiśmie prawniczym "Monitor Prawniczy" sprawozdanie z konferencji „Polska i Niemcy w europejskiej wspólnocie prawnej”, która odbyła się w Instytucie Europejskich Nauk Prawnych (European Legal Studies Institute- ELSI) na Uniwersytecie w Osnabrück. Przedmiotem debaty były zagadnienia z dziedziny prawa majątkowego, rodzinnego i spadkowego. Konferencja miała na celu prawno-porównawczą analizę tych zagadnień, z uwzględnieniem problematyki europejskiej harmonizacji prawa. Szczególnym odnośnikiem dla wystąpień stał się Projekt Wspólnego Systemu Odniesienia (Draft Common Frame of References), który powstał pod kierownictwem dyrektora ELSI – prof. dr. Christiana von Bara.

W gazecie Rzeczpospolita ukazał się  artykuł dotyczący konferencji.

Wyniki konferencji ukażą się wkrótce w księdze pamiątkowej poświęconej konferencji przy współpracy Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa naEuropejskim Uniwersytecie Viadrina. Dalsze informacje wkrótce.


 

Wykład gościnny Pana Jacka Bieniasa

6 grudnia 2010 r. odbędzie się w ramach wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" gościnny wykład radcy prawnego Jacka Bieniasa na temat: "Wybrane zagadnienia dotyczące praw autorskich w aspekcie prawno-porównawczym".

Wykład będzie prowadzony w języku polskim.


 

Wykład gościnny dr. Jacka Wiercińskiego

15 listopada 2010 r. odbędzie się w ramach wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego prawa prywatnego" gościnny wykład dr Jacka Wiercińskiego na temat: "Wybrane zagadnienia dotyczące swobody testowania w aspekcie prawno-porównawczym".

Wykład będzie prowadzony w języku polskim.

Dr Jacek Wierciński jest radcą prawnym oraz adjunktem na Katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.


 

Seria wykładów online "Porównanie prawa prywatnego Europy"

Dnia 10 listopada 2010 r. o godz. 9:30 w pokoju 133 CP będzie emitowany wykład online na temat Common law and the American legal system. Wykład będzie prowadzić Pan Matt LeMieux .


 

Wykład gościnny Pana Jörga Weike

25 października 2010 r. o godz. 13:00 odbędzie się w ramach wykładu "Porównanie struktur niemieckiego i polskiego o prawa prywatnego" gościnny wykład Pana Jörg'a Weike dotyczący europejskiej księgi wieczystej.

Pan Weike jest dyplomowanym urzędnikiem wymiaru sprawiedliwości bez uprawnień sędziowskich (Diplom-Rechtspfleger). Pan Weike jest od 1959 r. zatrudniony w wymiarze sprawiedliwości. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz ksiąg wieczystych.


Aktualności