Banner Viadrina

Magister des Rechts | Magister prawa

Zusammenfassung IV. Studienjahr

  Zahl der Stunden ECTS
oblig. fakultativ oblig. fakultativ
7. Semester 75 180 5 24
8. Semester 30 180 - 210 4 27
Insgesamt: 465 - 495 60