Banner Viadrina

Magister des Rechts | Magister prawa

Zusammenfassung III. Studienjahr

  Zahl der Stunden ECTS
oblig. fakultativ oblig. fakultativ
5. Semester 255 90 - 120 18 12
6. Semester 240 90 21 9
Insgesamt: 675 - 705 60