Banner Viadrina

Magister des Rechts | Magister prawa

Zusammenfassung I. Studienjahr

  Zahl der Stunden ECTS
oblig. fakultativ oblig. fakultativ
1. Semester 360 - 30 -
2. Semester 246 - 30 -
Insgesamt: 606 60